Årets tema

Fra Skoletjenesten Pederstrups projekt Grundstof Ballerup
Ballerup Børnekulturfestival 2020 er aflyst pga. COVID-19. 

Opdagelser

Opdagelser er at opdage, finde eller konstaterer noget nyt eller noget, der ikke tidligere er anerkendt som meningsfuldt. 

Det kan være naturvidenskabens opdagelser af tyngdekraften (Isaac Newton), elektromagnetismen (H.C. Ørsted) eller opdagelsen af penincilinen (Alexander Fleming). 

Det kan også være tilfældige opdagelser, som da Karl Guthe Jansky i 1931 opdagede radiobølger fra rummet. 

Eller mere vedholdende opdagelser, som da Fabian Gottlieb von Bellingshausen opdagede Antarktis i 1822 efter at James Cook havde givet op.

Sådanne opdagelser har alle været banebrydende og haft enorm betydning for den verden, vi lever i idag. Ud af opdagelser kommer opfindelser og foretagsomhed, innovation og entreprenørskab, idéer og forandringer.

Men der er også de små opdagelser. Vi kan selv gå på opdagelse. Ude i skoven, på opdagelse i bøger, på opdagelse i andre lande og i andre kulturer. Vi kan gå på opdagelse under havoverfladen og ude i himmelrummet. Måske opdager vi ikke noget banebrydende, men til gengæld er vi blevet klogere på os selv, på vores verden og blevet en oplevelse rigere. 
 

Læs, se og hør om opdagelser

Det kopernikanske system - 1708

 

Der er skrevet tykke bøger om små og store opdagelser - og om dem som gjorde opdagelserne. Og så er der opdagelser gjort med masser af bøger til hjælp - se f.eks. hvilke bøger Charles Darwin havde med ombord på skibet "Beagle" da han udarbejdet hovedværket "Arternes oprindelse", hvor han præsentere sin opdagelse af evolutionsteorien: http://darwin-online.org.uk/BeagleLibrary/Beagle_Library_Introduction.htm.

Vi har her udvalgt nogle artikler, bøger, tv-programmer og hjemmesider til inspiration. Har du et tip du vil dele, så skriv endelig til jcla@balk.dk!

Bøger
50 opdagelser i naturvidenskaben af Helge Kragh, Morten A. Skydsgaard og Tobias Wang. Aarhus Universitetsforlag, 2019. Kan læses online: http://jyllands-posten.org/50opdagelser.pdf.
Opdaget? Mødet mellem indianere og europæere i 1500-tallets Mexico af Jesper Nielsen. Forlaget Columbus, 2018. Find bogen på biblioteket.
De store opdagelser af Thomas Ohrt. Systime, 2001. Find bogen på biblioteket.

Artikler
Geologiens 10 største opdagelser af Christine Samira Marvill på Videnskab.dk, 25. maj 2011: https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/geologiens-10-storste-opdagelser
Kappestriden om at nå Sydpolen af Anna Klitgaard i Kristeligt Dagblad, 27. december 2017: https://www.kristeligt-dagblad.dk/historie/kappestriden-om-n%C3%A5-sydpolen.
Christoffer Columbus på Faktalink af Camllia Louise Dahl, 2018: https://faktalink.dk/folkeskolens-historiekanon-8-christoffer-columbus.
Her er Hubbles største opdagelser af Henrik og Helle Stub på Videnskab.dk, 20. april 2015: https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/her-er-hubbles-storste-opdagelser.

TV
Store danske videnskabsmænd med Johan Olsen, Danmarks Radio: https://www.dr.dk/drtv/saeson/store-danske-videnskabsfolk_9130

Hjemmesider
H.C. Ørsted og elektronagmnetismen 200 år. https://hco2020.dk/
Astras Naturvidenskabsfestival 2020 i uge 39. Årets tema er "Store opdagelser": https://naturvidenskabsfestival.dk/tema-2020-store-opdagelser