Om Ballerup Børnekulturfestival

Ballerup Børnekulturfestival arrangeres af Kulturtjenesten og er for børn og unge i alle aldersgrupper i hele kommunen. Festivalen strækker sig fra og med sommerferien til og med efterårsferien, hvor kulturinsti­tutioner, dagtilbud, skoler og klubber arbejder selvstændigt og på tværs, om at skabe kulturel­le begivenheder under et fælles tema. I 2019 er temaet "Jagten og skoven". Med temaet er sat en fælles ramme som alle der har lyst, kan bidrage til at fylde ud.

Ballerup Børnekulturfestival skal samle børn og unge på tværs af kommunen, sætte fokus på kultur og fællesskab, og skabe oplevelser for, med og af børn og unge i et mix mellem leg, læring og kultur.

Formålet med Ballerup Børnekulturfestival

Formålet med festivalen er, at:

  • Videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft på tværs af kommunen og i distrikterne
  • Understøtte et fælles engagement
  • Udvikle nye samarbejdsformer på tværs af forskellige institutionstyper
  • Sætte fokus på kulturen og skabe oplevelser for, med og af børn og unge i et mix mellem leg, læring og kultur

Historien bag Ballerup Børnekulturfestival

Ballerup Børnekulturfestival blev afholdt for første gang i 2018. Festivalen blev skabt på baggrund af erfaringer fra Skammerfestivalen i 2017, som var et samarbejde mellem Teatergruppen KLIMA, Ballerup Bibliotekerne, Skoletjenesten Pederstrup og Kulturtjenesten

Temaet i 2018 var ”Middelalder og fantasy”. Her leverede Teatergruppen KLIMA et stort programindhold, med deres opsætning af ”Skammens Datter 2” (en musical skabt over Lene Kaaberbøls fantasyserie). Alle Kulturtjenestens lokale kulturnetværk bidrog med store og små arrangementer ude i skoledistrikterne. Endvidere var Ballerup Bibliotekerne og Skoletjenesten Pederstrup og Ballerup Museum storleverandører af særlige begivenheder.   

I 2019 er temaet "Jagten og skoven". 

Samarbejdspartnere

Ballerup Børnekulturfestival har en række vigtige samarbejdspartnere, som er med til at arrangere begivenheder til festivalen. Først og fremmest er der de fem lokale kulturnetværk under Kulturtjenesten, der skaber store og små begivenheder i distrikterne i samarbejde med kommunens lærere og pædagoger og kommunens kulturinstitutioner.  

Ballerup Museum
Skoletjenesten Pederstrup
Ballerup Bibliotekerne
Ballerup Kommunes sommerferieaktiviteter
Teatergruppen KLIMA
De grønne pigespejdere

Alle har mulighed for at skabe begivenheder til festivalen under årets tema. Du kan læse mere her om, hvordan du bliver arrangør eller du kan kontakte Ballerup Børnekulturfestival, hvis du vil vide mere. 

Om Kulturtjenesten

Logo Kulturtjenesten

 

Alle børn og unge i kommunens dagtilbud, skoler og klubber skal have mulighed for at møde kunst og kultur i deres hverdag. For at skabe de bedst tænkelige rammer for dette møde, er børnekulturarbejdet organiseret i Kulturtjenesten. Målet for arbejdet er, at videreudvikle den kulturelle sammenhængskraft i kommunen og sikre børns og unges møde med kultur i deres hverdag.

Kulturtjenesten er et netværk med repræsentanter fra Ballerups kulturinstitutioner, idræts- og foreningsliv og fem kulturnetværkskoordinatorer fra dagtilbud, BFO, skole og klub. Disse koordinatorer repræsenterer det lokale kulturnetværk, der er blevet nedsat i hvert skoledistrikt. 

Kulturtjenesten blev etableret i efteråret 2015. Det er Center for Skoler, Institutioner og Kultur, der er tovholder på indsatsen.